Innowacje – czym są i jaka jest ich rola? Przykład Unii Europejskiej

Autor: 
Anna Masłoń-Oracz, Ewa Osuch-Rak
Rok: 
2018

Terminy „innowacja” oraz „innowacyjność” są dzisiaj powszechnie używane – w literaturze naukowej, ale także w publicystyce czy w języku potocznym. Innowacyjność odgrywa współcześnie kluczową rolę w procesie budowania konkurencyjności państw oraz dobrobytu społeczeństw. Szczególne znaczenie dla innowacyjności ma dynamiczny postęp naukowo-techniczny, którego rezultatem są innowacje technologiczne, ale coraz większego znaczenia nabierają także inne rodzaje innowacji, np. innowacje społeczne czy ekoinnowacje. Ta tendencja pokazuje, że rośnie potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań dla problemów istotnych dla całej ludzkości, takich jak np. nierówności społeczne, ubóstwo, głód, zmiany klimatu. Istotną rolę w stymulowaniu rozwoju innowacyjności odgrywa polityka innowacyjna, realizowana na poziomie Unii Europejskiej, a także na poziomie narodowym. Jednocześnie współczesne procesy globalne, a także dynamiczny rozwój innowacyjności państw takich jak Korea Południowa oraz Chiny, stanowią dla gospodarki UE oraz polityki innowacyjnej nowe i ambitne wyzwania.