Konkurencyjność regionu Stuttgart i Śląsk przykłady skutecznie wdrażanej strategii inteligentnej specjalizacji

×

Error message

Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 8 of /var/www/html/dp7.sgh.waw.pl/sites/all/modules/multiupload_filefield_widget/multiupload_filefield_widget.module).
Autor: 
Anna Masłoń-Oracz
Rok: 
2017

Regiony, aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną, muszą nieustanie poszukiwać nowych źródeł przewagi1. Konkurencyjność regionu w warunkach inteligentnej specjalizacji wzrasta według nowego paradygmatu, przy czym będzie ona uzależniona od charakteru podmiotów i czynników mających istotny wpływ na wytwarzanie, cyrkulację i stosowanie wiedzy i innowacji w regionie. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że tymi podmiotami mogą być klastry, w których obrębie proces absorpcji wiedzy cechuje duża efektywność. Wynika to z faktu, że wiedza powstała w klastrze przepływa szybciej i efektywniej w ramach jego struktur niż w jego otoczeniu. Na poziomie regionu funkcjonowanie klastrów może przyczynić się do kształtowania wysokiej jakości kapitału ludzkiego, rozwoju przedsiębiorczości,  powstawania na lokalnym rynku nowych podmiotów, dających dostęp do nowych miejsc pracy, a także do wzrostu efektywności przedsiębiorstw z sektora MSP. Jest to również szansa na wzrost atrakcyjności danego regionu dla zagranicznych przedsiębiorców lokujących bezpośrednie inwestycje.