Klastry a zrównoważony rozwój Unii Europejskiej w świetle inteligentnej specjalizacji na przykładzie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Autor: 
Anna Masłoń-Oracz, Magdalena Proczek
Rok: 
2017

Współcześnie w Unii Europejskiej (UE) w związku z realizacją priorytetów dotyczących zrównoważonego rozwoju państw i regionów w coraz większym stopniu charakterystycznymi i zindywidualizowanymi zasobami stają się wiedza, umiejętności, innowacyjność i kreatywność. Nowy wymiar procesów zachodzących na poziomie regionu, ich znaczenie w warunkach inteligentnej specjalizacji polega na identyfikowaniu wyjątkowych cech oraz aktywów każdego państwa i regionu, podkreślaniu ich przewagi konkurencyjnej oraz koncentrowaniu regionalnych
partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. Ważnym instrumentem realizacji koncepcji inteligentnej specjalizacji w państwach i regionach są klastry.


Przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące założeń strategii inteligentnej specjalizacji na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju w UE, a zwłaszcza funkcjonowania i efektów działalności klastrów, jako narzędzi ich skutecznej realizacji. Do najbardziej prężnie działających klastrów w Polsce należy Mazowiecki Klaster Chemiczny, który od momentu swojego powstania w 2014 r. nieustannie się rozwija oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania.