Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu

Autor: 
Anna Masłoń-Oracz, Michał Jasiński
Rok: 
2017

Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań geograficznych, udało się przyspieszenie (w ostatnich 20-30 latach) procesu rozwoju społeczno-ekonomicznego. To stało sie podstawą i wstępem do zainicjowania badań tej afrykańskiej — wyspiarskiej gospodarki.


Slowa kluczowe: rolnictwo, turystyka, rozwój społeczno-ekonomiczny, male gospodarki wyspiarskie, monokultura turystyczna